PANASONIC

PILA LITIO CR-P2 - 6V - PANASONIC

$11.000 CLP
PILA LITIO CR-P2 - 6V - PANASONIC
PANASONIC

PILA LITIO CR-P2 - 6V - PANASONIC

$11.000 CLP

PILA LITIO CR-P2 - 6V - PANASONIC

SIRVE PARA CAMARA: NIKON N6000 ; NIKON N6006 AF; 

4